آموزش زبان سطح B1

سلام و احوال پرسی کردن Sich begrüßen

سلام و احوال پرسی کردن در زبان آلمانی

در این مطلب می خواهیم جملاتی را به شما آموزش دهیم که در هنگام مصاحبه کاری هنگام سلام و احوال پرسی کردن Sich begrüßen به کار شما خواهد آمد و می توانید از آن ها استفاده نمایید.

خوشامدگویی اولیه بسیار مهم است چرا که برداشت نخستین اغلب بیشتر از آنچه فکر می کنید اهمیت دارد. شما می باید در این راستا گامی به سمت فرد دیگر جلو بروید و دست راستتان را به سوی او دراز کنید و با وی دست بدهید. این مساله در ارتباط بین مردان و زنان نیز صدق می کند. یک دست دادن کوتاه و محکم و نیز برقراری ارتباط نگاهی کافیست. در این حالت با آن فرد فاصله ای را به اندازه تقریبا یک متر رعیات کنید . این فاصله به هیچ وجه نباید کمتر از 50 سانتی متر باشد.

1 – Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Saeed Shokrgozar.

روز بخیر, اجازه دارم خودم را معرفی کنم ؟ نام من سعید شکرگزار است.

2 – Guten Tag, Herr Shokrgozar, freut mich, Sie kennenzulernen.

روز بخیر آقای شکرگزار , از آشنایی با شما خوسحالم.

3 – Guten Tag – schön, dass wir uns jetzt persönlich kennenlernen

روز بخیر , چه خوب که ما الان شخصا با هم آشنا می شویم.

4 – Guten Tag. Ich freue mich sehr, dass es mit dem Termin für unser
Gespräch geklappt hat.

روز بخیر , خیلی خوشحالم که قرار ملاقتمان جور شد .

5 – Herzlich willkommen. Gehen wir in mein Büro. Hier entlang, bitte.

خیلی خوش آمدید. برویم به دفتر من. از این طرف لطفا.

6 – Bitte nehmen Sie doch Platz.

بفرمایید بنشینید خواهش میکنم.

7 – Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?

می تونم چیزی را برای نوشیدن به شما تعارف کنم ؟

8 – Möchten Sie vielleicht ein Wasser oder einen Kaffee?

آیا مایلید برایتان یک لیوان آب بیاورم یا یک قهوه ؟

9 – Gerne, ein Glas Wasser wäre sehr gut.

با کمال میل, یک لیوان آب خیلی خوب است.

10 – Nein, danke. Das ist nicht nötig

نه متشکرم, احتیاجی نیست.

 

سلام و احوال پرسی کردن

نمونه سوالات امتحان A1 بخش Schreiben

نمونه سوالات امتحان A2 بخش Schreiben

نوشته های مرتبط

آموزش زبان آلمانی با Anja سطح A1 درس بیست و چهارم

admin

آموزش زبان آلمانی با Anja سطح A1 درس نوزدهم

admin

آموزش زبان آلمانی با Anja سطح A1 درس هشتم

admin