نوشته های مرتبط

سلام و احوال پرسی کردن Sich begrüßen

admin

آموزش زبان آلمانی با Anja سطح A1 درس چهل و سوم

admin

آموزش زبان آلمانی با Anja سطح A1 درس نوزدهم

admin

ارسال دیدگاه